Engwerda Collectie

————–Auction is closed——————-

————-Auction is Closed—————————

This is part of the Fedde Engwerda collection.

The reason for selling this collection is twofold. We try to accommodate these as well as possible and to preserve them for future generations. The proceeds will be used to fund a last respect to Fedde.

Due some late bids we extended the auction with 1 week

Rules:

All bids run until September 24, 2022. Postage, import duties and other additional costs are not part of the bid. The bidder must therefore take into account that these are additional costs. You can find an indication for postage at https://www.postnl.nl/verzend/pakket-verschijn/ or https://my.dhlparcel.nl/pwa/shipment/package way of sending is ultimately in consultation with the buyer. (choose sending from the Netherlands)

The seller is free to accept a bid other than the highest bid without giving any reason or if this better safeguards preserving for future generations. This could occur, for example, if several in a series were to go to 1 collector and the sets would therefore remain together.

NEW: in case of a sniperbidding (at the last second possible), we will give other bidders a change to renew their current bid.

We assume that everyone who makes a bid will also comply with their agreements. We therefore request payment in advance of shipment after accepting the offer.

 

Bids can now be made to the above email address. We will publish an update on this site September 1, 2022.

Disclaimer: Abo Holland has made the platform available to the Engwerda family free of charge. Abo Holland is not responsible in any way for information provided or the further (financial) settlement and shipping arrangements and will also refer to the family in case of questions.24

————-Auction is Closed———————————

Dit is een gedeelte van de collectie van Fedde Engwerda.

De reden om deze collectie te verkopen is twee-ledig. We proberen deze zo goed mogelijk onder te brengen en te bewaren voor de generaties in de toekomst. De opbrengst zal gebruikt worden om de laatste eer aan Fedde te bewijzen.

Door een aantal verlate biedingen hebben we de verkoop met 1 week verlengd

Regelement:

Alle biedingen lopen tot 24 september 2022. Porto, invoerrechten en andere bijkomstige kosten maken geen deel uit van de bieding. De bieder moet er dan ook rekening mee houden dat dit bijkomende kosten zijn. Voor Porto kunt u een indicatie kunt u kijken op https://www.postnl.nl/versturen/pakket-versturen/  of https://my.dhlparcel.nl/pwa/shipment/package manier van versturen gaat uiteindelijk in overleg met de koper. (Kies Nederland bij verzenden van)

Het is de verkoper vrij een ander bod te accepteren dan het hoogste bod zonder enige opgave van reden of als daarmee de doelstelling voor behoud in haar optiek beter wordt geborgd. Dit zou bijvoorbeeld kunnen voorkomen als er meerdere in een serie naar 1 verzamelaar zouden gaan en daarmee de sets bij elkaar blijven.

We gaan er vanuit dat iedereen die een bieding uitbrengt ook zijn afspraken nakomt. We vragen dan ook een betaling vooraf verzending na accepteren bieding. 

Biedingen kunt u vanaf nu doen op bovenstaand emailadres. Medio 1 sept 2022 zullen we een update publiceren op deze site.

Disclaimer: Abo Holland heeft voor de familie Engwerda kosteloos het platform beschikbaar gesteld. Abo Holland is niet verantwoordelijk voor de beschikbaar gestelde informatie en de verdere (financiele)afhandeling en verzendafspraken en zal bij vragen dan ook naar de familie verwijzen